SHIFT-F16

Beter Benutten

Menig carpool en/of P+R terrein ligt op een afgelegen locatie. Vaak ontbreekt het aan toezicht en veiligheid. Budget voor aanleg kan wel vrijgemaakt worden maar overige (service-)faciliteiten vallen vaak daarbuiten. 'Laten we eerst maar eens zien, dan kunnen we later altijd nog....' is de algemene gedachte. Menig carpool en P+R terrein wordt hierdoor inefficiënt aangelegd. Vervolgens worden de beoogde doelstellingen niet gehaald, is het project mislukt en het geld niet goed benut!

Voor de Stichting P+Rmissie is dit een herkenbaar marktgegeven en wil daarom betrokken partijen graag informeren. Door het op de praktijk gericht en effectief adviseren bij de aanleg van een carpool en/of P+R terrein is het resultaat de opwaardering van een onaantrekkelijk naar een sociaal-veilig en aangenaam parkeerterrein.

De doelgroep zal het terrein meer gaan gebruiken, of wel: Beter Benutten!

 

Werkwijze

Overheidspartijen en Ingenieursbureaus kunnen een afspraak maken voor een vrijblijvende kennismaking om te vernemen wat de Stichting P+Rmissie kan betekenen voor hun P+R vraagstukken.

Tijdens een presentatie wordt een goede indruk gegeven van de adviesprocedure, de mogelijkheden, het Plan van Aanpak en daarbij een indicatie voor de benodigde tijd en kosten. Geen lange rapportages maar tastbare praktijk, vertaald in werkbare doelen met het accent op faciliteren en beheren! Overzichtelijk gepresenteerd in een helder Plan van Aanbevelingen.