PARKEREN en BEHEREN

plaatje

De Stichting P+Rmissie adviseert voornamelijk overheden en ingenieurbureaus op gebied van sociaal veilig parkeren op carpool en P+R locaties. Deze terreinen dienen bij voorkeur een directe, snell verbinding te hebben op het hoofdwegennet met aansluiting op het openbaar vervoer. 

P+Rmissie werk aan de hand van de volgende facetten: 

inrichting, facilitering, beleving, beheer en onderhoud, toezicht en veiligheid, herkenbaarheid en bereikbaarheid.

In de praktijk is bij meerdere projecten gebleken dat met een goed beheerplan de gemiddelde parkeerbezetting toeneemt en ongwenste situaties alsook vandalisme afneemt.