FIETS (Park+Bike)

plaatje

De fiets (e-fiets, scooter) kan een belangrijk onderdeel uitmaken van een P+R locatie als voor- of natransport. Voor veel gebruikers kan het dagelijks een interessante optie zijn om met de fiets van of naar de P+R te reizen. Daartoe moet de P+R wel uitgerust zijn met veilige en overzichtelijke fietsenstallingen of afsluitbare fietskluizen.

Momenteel wordt landelijk aandacht gegeven aan de ontwikkeling van Park en Bike (P+B) locaties. De Stichting P+Rmissie is doende met de realisering van een P+B bij de carpoollocatie Kayersdijk te Apeldoorn-Zuid.