SHIFT-F16

Doestelling

Stichting P+Rmissie stelt zich ten doel het promoten en adviseren van betrokken partijen en overheden, bij het aanleggen en/of opwaarderen van carpool en P+R terreinen.
Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de sociaal veilige en mens vriendelijke aspecten van deze parkeerlocaties. Door een goede onderlinge afstemming van infrastructuur, faciliteiten en (dagelijks) beheer wordt het beoogd gebruik met het aansluitend (openbaar) vervoer gestimuleerd.

 

De activiteiten van de Stichting P+Rmissie liggen in het verlengde van - en tegelijkertijd als aanvulling op - de ontwerpen van Ingenieursbureaus van dergelijke openbare parkeerterreinen. De geboden faciliteiten kunnen tevens een functioneel onderdeel zijn van de programma's Beter Benutten, Slim Werken - Slim Reizen en Spitsmijden.

 

Historie

De Stichting kwam in 2010 tot stand door samenwerking van specialisten op het gebied van verkeer, vervoer en infra. Zij hebben hun kennis en kunde gebundeld op het gebied van sociaal vriendelijk en veilig parkeren in combinatie met openbaar vervoer, carpoolen en fietsen.
Inmiddels heeft de Stichting P+Rmissie al diverse projecten van advies en/of begeleiding mogen voorzien.